Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

Celem usprawnienia obsługi prosimy o wypełnianie poleceń przelewu wg poniższego wzorca:

czytaj więcej ...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

a) obuwia pełnego zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy, lub zatrzaski, lub obuwia motocyklowego,
b) spodni z długimi nogawkami,
c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d) rękawic zakrywających całe dłonie;

 

Informujemy, że od dnia 25.02.2016r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem … (D. U. z 2016r. Poz. 232).

W związku z pojawiającymi się ze strony Ośrodków Szkolenia Kierowców wątpliwościami natury prawnej dotyczącymi prezentowania na naszej stronie internetowej zestawień zdawalności, pragniemy poinformować, iż od dnia 1 maja 2015 roku zmieniliśmy procedurę publikacji wyników zdawalności.

Ośrodki, które są zainteresowane publikacją muszą dostarczyć do WORD Legnica pisemną zgodę według zamieszczonego poniżej wzoru.

wzór zgody na publikację

 

Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie zdawalności z podziałem na ośrodki szkolenia kierowców za II półrocze 2016 roku. W zestawieniu uwzględniliśmy tylko te ośrodki, które wyraziły zgodę na publikację wyników. Kolejność ośrodków na liście jest całkowicie przypadkowa.

Opis wybranych kolumn tabeli:

 • Liczba kandydatów przystępujących pierwszy raz do egzaminów - jest to liczba absolwentów danego ośrodka (bez względu na datę ukończenia szkolenia), którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminów w WORD Legnica w II półroczu 2016 roku
 • Liczba przeprowadzonych egzaminów (ogółem) - jest to całkowita liczba egzaminów jaką przeprowadził WORD Legnica w II półroczu 2016 roku dla absolwentów danego ośrodka
 • Procent zdawalności za pierwszym podejściem - jest to wartość określająca jaki procent absolwentów (pierwszy raz przystępujących do egzaminu) zdał egzamin praktyczny za pierwszym podejściem
 • Procent zdawalności ogółem - określa zdawalność absolwentów ośrodka w II półroczu 2016 roku
Nazwa ośrodka Siedziba ośrodka Kategoria prawa jazdy Liczba kandydatów przystępu-jących pierwszy raz do egzaminów Liczba przeprowa-dzonych egzaminów (ogółem) Procent zdawal- ności za pierwszym podejściem Procent zdawal- ności ogółem
OSK GAWROŃSKI Ryszard Gawroński Jawor B 95 216 45,26% 40,00%
B+E 11 11 100% 100%
C 13 14 84,62% 85,71%
C+E 17 23 76,47% 73,91%
Ośrodek Szkolenia Kierowców Elżbieta-Płoch Kata Jawor B 61 160 33,33% 36,48%
Ośrodek Szkolenia Kierowców Beata i Marek Smoliński sp.c. Legnica B 19 42 47,37% 45,00%
Ośrodek Szkolenia Kierowców "SZÓSTKA" Ignacy Listwan Legnica B 23 55 43,48% 31,48%
Maciej Gielec Ośrodek Szkolenia Kierowców MAGNUM Legnica B 3 19 0% 16,67%
Jacek Jarzębak Ośrodek Szkolenia Kierowców MUZYK Legnica B 4 21 0% 15,79%
Katarzyna Michałowska WILK Nauka Jazdy Legnica A 31 43 80,00% 73,81%
A1 5 10 80,00% 60,00%
A2 7 12 28,57% 33,33%
AM 5 5 75,00% 75,00%
B 142 338 50,00% 42,47%
B+E 17 22 68,75% 76,19%
B1 4 4 100% 100%
Nauka Jazdy Roman Szpak Brzeg Dolny B 30 76 16,67% 21,05%
Ośrodek Szkolenia Kierowców EURO JAZDA Jan Nowak Legnica B 32 114 37,50% 31,86%
Ośrodek Szkolenia Kierowców Robert Bielski Jawor B 38 103 26,32% 31,37%
B+E 4 8 25,00% 28,57%
FUH Kameleon Ireneusz Szmit Jawor A - 1 - 100%
AM 1 1 100% 100%
B 20 81 19,05% 19,75%

 

WORD Legnica


ul. Bydgoska 30c, 59-220 Legnica
tel./fax 76 866-02-51
Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Drukuj

 

 

Oddział Terenowy w Lubinie


ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin
tel. 76 818-00-95
Oddział jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 15:00
Drukuj

 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy wnieść odpowiednią opłatę. Można to uczynić zarówno w Biurze Obsługi Klienta WORD Legnica jak i w Oddziale Terenowym w Lubinie przy użyciu karty płatniczej (zostanie pobrana prowizja w wysokości 2 zł.), lub zgłosić się z potwierdzeniem wpłaty (przelewem).


Cennik opłat egzaminacyjnych obowiązujący od dnia 19.01.2013

Rodzaj egzaminu Kategorie uprawnień
 AM A1,A2,A B T,B1,C1,D1 C D B+E B96 C+E,C1+E,
D1+E,D+E
Teoretyczny  30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- - - -
Praktyczny 140,- 180,- 140,- 170,- 200,- 200,- 200,- 170,- 245,-
Razem 170,- 210,- 170,- 200,- 230,- 230,- 200,- 170,- 245,-

 

Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda egzaminacyjna odbywa się ich pojazdem.

Nr konta WORD Legnica:

 • przelew krajowy: Bank Zachodni WBK

95 1090 2590 0000 0001 3359 0664

 • przelew z zagranicy: Bank Zachodni WBK

WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664

 UWAGA: W opisie przelewu prosimy o wpisanie imienia, nazwiska, oraz numeru PESEL osoby zdającej


Termin egzaminu Interesant ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta (BOK). Można z niego zrezygnować nie później niż 2 dni robocze przed datą wyznaczonego egzaminu, pod warunkiem poinformowania o rezygnacji w formie pisemnej w godzinach urzędowania WORD Legnica, bądź faxem, e-mailem do godz. 24.00, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zwrot opłaty odbywa się po złożeniu stosownego podania wraz z załączonym dowodem wpłaty a jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%. 


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MT,BiGM z dnia 9 kwietnia 2013r. poz. 476 - zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 17.01.2013r. Poz. 78

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powoływaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewodę Dolnośląskiego.

Zadania WORD:

1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami

2. Prowadzenie kursów dokształcających

 • kierowców przewożących rzeczy - kierowcy samochodu ciężarowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5t
 • kierowców przewożących osoby - kierowcy pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą

3. Wykonywanie zadań z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego a w szczególności:       

 • szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży

 

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


przelew krajowy: Bank Zachodni WBK
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Bank Zachodni WBK
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony