Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy serdecznie zaprasza uczniów szkół i placówek oświatowych, znajdujących się na terenie byłego województwa legnickiego, do wzięcia udziału w II edycji konkursu plastycznego „Rozsądek na drodze”.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy serdecznie zaprasza uczniów szkół i placówek oświatowych, znajdujących się na terenie byłego województwa legnickiego, do wzięcia udziału w II edycji konkursu plastycznego „Rozsądek na drodze”.

 1. Patronat i organizacja

  Konkurs organizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy wspólnie z Sekcją Ruchu Drogowego KMP w Legnicy oraz Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Legnicy.

 

 1. Cele konkursu.

  Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

 1. Uczestnicy

  Konkurs skierowany jest do znajdujących się na terenie byłego województwa legnickiego :
 • przedszkoli,

 • szkół podstawowych,

 • szkół gimnazjalnych,

 • innych placówek oświatowych (np. ośrodków szkolno-wychowawczych),

Istnieją 3 kategorie wiekowe:

 • kategoria przedszkola i zerówki,

 • kategoria szkoła podstawowa (klasy I-VI),

 • kategoria gimnazjum (klasy I-III).

Istnieje możliwość zgłoszenia się przez szkołę lub placówkę do udziału w konkursie w zakresie jednej, dwóch lub trzech kategorii wiekowych (po maksymalnie 3 prace z danej kategorii).

 

 1. Przebieg konkursu

Uczestnicy konkursu „Rozsądek na drodze” wykonują indywidualne prace plastyczne, które następnie podlegają ocenie na poziomie danej placówki. Podczas oceny prac w danej placówce, wybierane są maksymalnie po 3 prace w następujących kategoriach wiekowych: kategoria przedszkola i zerówki, kategoria szkoła podstawowa oraz kategoria gimnazjum. Istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w konkursie w zakresie jednej, dwóch lub trzech kategorii wiekowych.

Dyrektor szkoły przesyła po 3 wybrane prace z wybranych lub wszystkich kategorii wiekowych wraz z oświadczeniami, stanowiącymi załącznik do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2016 r. na adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Bydgoska 30c

z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”

 1. Opis pracy

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi wcześniej na innych konkursach.

 • Forma: dowolna

 • Technika: dowolna (oprócz prac z materiałów sypkich, tj. maku, kasz, mąki itp.)

 • Format: A3

 • Ustawienie strony: dowolne

Na odwrocie pracy należy koniecznie przykleić wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu. Prace niewymiarowe oraz nieopisane (bez oświadczenia) nie będą brane pod uwagę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe podczas transportu pocztowego.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu.

Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele: WORD Legnica, Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Legnicy i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Legnicy.

Wyniki pracy komisji konkursowej zostaną umieszczone na stronie internetowej WORD Legnica http://www.word-legnica.pl/ w terminie 8 grudnia 2016r.

 

 1. Nagrody

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, w terminie ustalonym przez organizatorów, o którym zostaną poinformowane telefonicznie i listownie szkoły oraz placówki nagrodzonych uczniów. Z nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze 9 (po 3 w każdej kategorii wiekowej), które to umieszczone zostaną (wraz z danymi autorów) w widocznych miejscach placówek WORD Legnica oraz na stronie internetowej Ośrodka w ramach promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto podczas uroczystego finału konkursu autorzy zwycięskich 9 prac otrzymają dyplomy z informacją o zajętym miejscu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy.

 

 1. Postanowienia końcowe

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy. Prace mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw i w ramach publikacji. Nadsyłając pracę opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora, w tym na zamieszczanie przez organizatora imienia, nazwiska, wieku autora pracy i danych szkoły.

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (076) 866 02 51.

Oświadczenie do pobrania

 

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


przelew krajowy: Bank Zachodni WBK
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Bank Zachodni WBK
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony