Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie :

 1. Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów - jest ona przeprowadzana na placu manewrowym
 2. Umiejętność jazdy w ruchu drogowym - jest przeprowadzana na drogach publicznych

 Przystępujący do egzaminu oczekują w poczekalni egzaminów praktycznych na rozpoczęcie egzaminu. Zdający powinien mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) umożliwiający identyfikację osoby.

 

Plac manewrowy

 

 W ruchu drogowymPodczas egzaminu praktycznego, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
 • dynamikę i kulturę jazdy
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

 

Na podstawie doświadczeń stwierdza się, że do najczęściej popełnianych błędów w czasie trwania tej części egzaminu praktycznego należą :

 • nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu
 • nieprzestrzeganie sygnałów świetlnych
 • nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu
 • podejmowanie decyzji i niewłaściwy sposób wykonywania manewrów zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu

 

UWAGA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

a) obuwia pełnego zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy, lub zatrzaski, lub obuwia motocyklowego,
b) spodni z długimi nogawkami,
c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d) rękawic zakrywających całe dłonie;

 


Nadzór nad przeprowadzeniem egzaminu państwowego sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Adres Urzędu :
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50 - 411 Wrocław

 

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony